top of page

Bjerkerud Gård tar ditt personværn på alvår. Innehaver er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

I denne erklæringen finner du opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, samt generell informasjon om vår behandling av personopplysninger.

FORMÅL

Dine personopplysninger blir samlet inn og brukt til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.

Opprette og administrere bruker i nettbutikken. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
 

Sende ut nyhetsbrev, tilbud og informasjon. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
 

Gjennomføre kjøp på https://bringebaer.no. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.
 

Sende ut tilbud og annen informasjon. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
 

Svare på henvendelser fra deg. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe kunden med spørsmålene.

For å sikre gode kundeopplevelser på hervik.com benytter vi informasjonskapsler (cookies). Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag interesseavveining og samtykke. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å tilpasse og utvikle bringebaer.no.

SIKKERHET

For at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger bruker vi SSL-sertifikater og seriøse leverandører av teknologi. Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger på nettsiden, skjer det alltid via en sikker, kryptert forbindelse (SSL).

DRIFTSLEVERANDØR OG DATABEHANDLER

Wix.com er vår driftsleverandør av nettsidene. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på driftsleverandørens infrastruktur. Derfor er vi wix.com sine personværn beskrivelser å anse som en del av våre.
 

Betalingsløsning vi til enhver tid benytter vil ha sine egne erklæringer. De personopplysninger som du som kunde oppgir til disse i forbindelse med bruk av betalingsløsningen dekkes av deres personvernerklæring, da dette anses som en parallell databehandling. Vi har derfor ikke en databehandleravtale med leverandører av betalings løsninger.

NETTSTATISTIKK

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. Til hjelp i dette arbeidet bruker vi informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin. Ingen av informasjonskapslene vi bruker for drift av nettstedet gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert.

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics og Wix.com. Disse analyseverktøyene bruker informasjonskapsler, som registrerer den enkelte brukers IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes, samt informasjon om netthandel.

MARKEDSFØRING

Bjerkerud Gård forstår godt at vi ikke skal drive markedsføring som generelt kan virke overflødig eller uaktsom. Derfor begrenser vi vår markedsføring til en mengde som vil kunne passe de fleste av våre kunder. Det er til enhver tid mulig å melde seg av vår markedsføring.

Vi sender ut nyhetsbrev via epost ca. en gang per måned. I perioder oftere. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Vi benytter også markedsføringskanaler gjennom wix.com som nyheter, blogg og chatt meldinger. Wix har også en APP for mobil hvor vi kan markedsføre oss via SMS til registrerte telefonummere hos oss.

RETIGHETER

Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å be om;
 

a) Innsyn i dine personopplysninger
Du har rett til å få innsyn i personopplysningene vi har om deg. Retten til innsyn kan imidlertid være begrenset av lovgivning, beskyttelse av andre personers personvern og hensynet til forretningsforhold og -praksis.

 

b) Retting av feilaktige eller ufullstendig data
Hvis opplysningene er uriktige eller, ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet, med de begrensninger som følger av lovgivningen.

 

c) Sletting
Du har rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet dersom: du trekker tilbake samtykket til behandlingen og det ikke er noen annen berettiget grunn til behandlingen, du fremmer innsigelse mot behandlingen og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen, du retter innsigelse mot behandling for direkte markedsføring, behandlingen er ulovlig eller behandlingen av personopplysninger gjelder mindreårige, dersom opplysningene ble innsamlet i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunntjenester.

 

d) Begrensning av behandling av personopplysninger
Hvis du bestrider riktigheten i opplysningene vi har registrert om deg eller lovligheten ved behandlingen, eller hvis du har fremmet innsigelse mot behandlingen av opplysningene i samsvar med din rett til innsigelse, kan du be oss om å begrense behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Behandlingen vil bli begrenset til kun lagring inntil opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser.

Hvis du ikke har rett til å slette opplysningene vi har registrert om deg, kan du i stedet be om at vi begrenser behandlingen av disse opplysningene til bare lagring. Hvis behandlingen av opplysningene som vi har registrert om deg, er nødvendig for å fremme et rettslig krav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring. Vi kan behandle opplysningene dine til andre formål hvis dette er nødvendig for å fremme et rettslig krav eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette.
 

e) Innsigelse mot behandling
Fremme innsigelse mot behandling basert på berettiget interesse. Du kan alltid fremme innsigelse mot behandling av personopplysninger om deg for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring.

 

f) Dataportabilitet
Du har rett til å motta personlige opplysninger som du har gitt oss, i maskinlesbart format. Denne retten gjelder personopplysninger som kun behandles automatisert og på grunnlag av samtykke eller oppfyllelse av kontrakt. Dersom det kan skje sikkert og er teknisk gjennomførbart, kan vi også overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.


 

Du kan også sende inn en klage eller kontakte datatilsynsmyndighetene i et hvilket som helst land der vi tilbyr tjenester eller produkter til deg.

TIDSPERSPEKTIV

Vi beholder opplysningene dine så lenge de trengs for de formålene som opplysningene dine ble samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.
 

Dette betyr at vi beholder dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale og i henhold til krav til oppbevaringstid i lover og forskrifter.
 

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke for vår behandling av dine personopplysninger. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

ENDRINGER

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen for våre tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer i tjenestene vi leverer eller lovgivningen. Endringer i personvernerklæringen vil våre kunder få beskjed om, enten ved at vi tar direkte kontakt og/eller på vår hjemmeside.

KONTAKT OSS

Søndre Bjerkerud Gård
Orgnr. +47 970 964 835 MVA

E-post: truls@bringebaer.no
Telefon: +47 973 18 190
Postadresse:
Søndre Bjerkerud
N-3535 Krøderen

PERSONVÆRNERKLÆRING
bottom of page